Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Bertha Schaeffer
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ