Τίτλος: "Le Relief"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie XXe Siecle
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία