Τίτλος: "Ομαδική έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Saint-Germain
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία