Τίτλος: "L΄ Objet: Antagonismes II"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Musee des Arts Decoratifs, Palais du Louvre
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία