Τίτλος: Γιάννης Γαΐτης
Καλλιτέχνης: Γαΐτης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1947
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα