Τίτλος: Γιάννης Γαΐτης: "Yannis Gaitis"
Καλλιτέχνης: Γαΐτης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Diderot
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία