Τίτλος: Γιάννης Γαΐτης: " Gaitis peintures"
Καλλιτέχνης: Γαΐτης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Le Portulan
Τοποθεσία: Le Havre, France