Τίτλος: "Salon d΄ Automne"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Musee du Grand Palais
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία