Τίτλος: "Micro Salon d΄ avril"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Iris Clert
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία