Τίτλος: "Micro Salon"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria La Tartaruga
Τοποθεσία: Ρώμη, Ιταλία