Τίτλος: "Micro Salon 58"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Iris Clert
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία