Τίτλος: "Έκθεση μοντέρνας τέχνης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κούρος
Τοποθεσία: Αθήνα