Τίτλος: "Micro Salon"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Europe
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο