Τίτλος: "Dix ans d΄ activites"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Paul Facchetti
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία