Τίτλος: "Presenze (Mostra Internazionale di Arte Astratta)"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria Numero
Τοποθεσία: Φλωρεντία, Ιταλία
Παρατηρήσεις: Στο βιβλίο "Βλάσης Κανιάρης: Γενέθλιον", η έκθεση εμφανίζεται με την ημερομηνία 16-30 Ιουνίου1960. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.