Τίτλος: "Sculpture de peintres"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Claude Bernard
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία