Τίτλος: "Groupe I"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Saint-Germain
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία