Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1969
Χώρος Διεξαγωγής: Νέα Γκαλερί
Τοποθεσία: Αθήνα