Τίτλος: Νίκος Κεσσανλής: "Nikos"
Καλλιτέχνης: Κεσσανλής Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1967
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie N. Smith
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο