Τίτλος: "37 Biennale di Venezia 1976"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1976
Τοποθεσία: Βενετία, Ιταλία
Επιμέλεια: Επίτροπος της Ελλάδας: Μεσήνης Σωτήριος
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους συμμετοχές στην έκθεση επισκεφτείτε την Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.