Τίτλος: "Αναμορφώσεις σε τρεις διαστάσεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1970
Χώρος Διεξαγωγής: Apollinaire
Τοποθεσία: Μιλάνο, Ιταλία