Τίτλος: "Prix Europe"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1971
Τοποθεσία: Οστάνδη, Βέλγιο