Τίτλος: Γιάννης Μόραλης: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Μόραλης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα