Τίτλος: "Greece In Antwerp"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1993
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνικό Προξενείο Αμβέρσας
Τοποθεσία: Αμβέρσα, Βέλγιο