Τίτλος: "Εικόνες Ελληνικής Τέχνης 2"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1979
Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μαυρομμάτης Εμμανουήλ
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης Συγχρόνου Κατοικίας. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.