Τίτλος: Τάκης: "Figures in Plaster and Iron"
Καλλιτέχνης: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Hanover Gallery
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο