Τίτλος: Τάκης: "Figures en fer et Signaux"
Καλλιτέχνης: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Furstenberg
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία