Τίτλος: Τάκης: "Les Sculptures telemagnetiques de Takis"
Καλλιτέχνης: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Iris Clert
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία