Τίτλος: Τάκης: "L΄impossible un homme dans l΄espace"
Καλλιτέχνης: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Iris Clert
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία