Τίτλος: Τάκης: "Telemagnetic Sculptures"
Καλλιτέχνης: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Alexandre Iolas
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ