Τίτλος: Τάκης: "Takis"
Καλλιτέχνης: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Schwarz
Τοποθεσία: Μιλάνο, Ιταλία