Τίτλος: "Contemporary Sculpture"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Hanover Gallery
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο