Τίτλος: "Salon des Realites Nouvelles"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Musee des Beaux-Arts
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία