Τίτλος: "Micro-Salon"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Institut francais de Berlin
Τοποθεσία: Βερολίνο, Γερμανία