Τίτλος: "Fourteen European Sculptors"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Staempfli Gallery
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ