Τίτλος: "L΄Anti-Proces"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie des 4 Saisons
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία