Τίτλος: "Eight Artists, Eight Attitudes, Eight Greeks"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1975
Χώρος Διεξαγωγής: The Institute of Contemporary Arts (ICA)
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Επιμέλεια: Ιωακειμίδης Χρήστος, Norman Rosenthal
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ελληνικού Μήνα του Λονδίνου. Το υλικό που αφορά τον Ελληνικό Μήνα του Λονδίνου, βρίσκεται στην έκθεση με τίτλο "Four painters of 20th century Greece" και με κωδικό έκθεσης EXH02399.