Τίτλος: Χρήστος Καπράλος
Καλλιτέχνης: Καπράλος Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1946
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα