Τίτλος: Χρήστος Καπράλος: "Πέτρες της Θάλασσας"
Καλλιτέχνης: Καπράλος Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1953
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εφημερίδας "Το Βήμα"
Τοποθεσία: Αθήνα