Τίτλος: Αλέκος Φασιανός
Καλλιτέχνης: Φασιανός Αλέκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1978
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Beaubourg
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία