Τίτλος: "Ηπειρωτών Δράσεις: 12 Ηπειρώτες Εικαστικοί"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2006
Χώρος Διεξαγωγής: IANOS Αίθουσα Τέχνης
Τοποθεσία: Αθήνα