Τίτλος: "L΄Homme La Science La Societe"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Maison de la Culture
Τοποθεσία: Nanterre, Γαλλία