Τίτλος: "Αντιπαραθέσεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1989
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Ναυπλίου
Τοποθεσία: Ναύπλιο