Τίτλος: "Το Έλασσον-Το Μείζον"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1999
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικάνικη Ένωση
Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Επιμέλεια: Στεφανίδης Μάνος, Αργυροπούλου Νάντια
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου Αμερικανικών Σπουδών. Η έκθεση παρατάθηκε έως τις 3 Μαΐου 1999. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.