Τίτλος: "Νεώτερες Αναζητήσεις. Η περιπέτεια της εικόνας και η αναίρεσή της"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1985
Χώρος Διεξαγωγής: Αθήνα, Αττική (Περιοδεύουσα)
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε διάφορους δήμους του νομού Αττικής κατά το διάστημα Ιουνίου 1985 - Ιανουαρίου 1986 στα πλαίσια του θεσμού "Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.