Τίτλος: "Art et Dictature"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1982
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie CGER (Γενικό Ταμείο Αποταμίευσης και Σύνταξης)
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του θεσμού "Ευρωπάλια 1982". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.