Τίτλος: Γιώργος Μπουζιάνης
Καλλιτέχνης: Μπουζιάνης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1981
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie 3
Τοποθεσία: Αθήνα