Τίτλος: "4th International Biennale of Arts, Sharjah 1999"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1999
Τοποθεσία: Sharjah, United Arab Emirates
Επιμέλεια: (Επίτροπος της Ελλάδας: Αθηνά Σχινά)
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.