Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1985
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie 3
Τοποθεσία: Κέρκυρα (παράρτημα)