Τίτλος: Κυριάκος Κατζουράκης
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1991
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Κρεωνίδης
Τοποθεσία: Αθήνα